Kaartenactie

De wenskaartenactie en Stichting Wens Komt Uit! zijn een initiatief van Lobster media.
Lobster media is een maatschappelijk verantwoorde studentenorganisatie waar promotiewerk voor goede doelen wordt verricht. Zij maken kant en klare wenskaartenacties op maat voor scholen, kerken, verenigingen, sportclubs en stichtingen. Zo wordt er naamsbekendheid gecreëerd om nieuwe leden of donateurs te werven en om de clubkas te spekken.

Voor Stichting Wens Komt Uit! wordt tot tenminste 31 december 2021 een wenskaartenactie gehouden in Noord Nederland. Via huis-aan-huis verkoop wordt op deze manier naamsbekendheid gegenereerd waardoor er wensaanvragen worden ingediend. Lobster Media doneert een schriftelijk vastgelegd bedrag van € 22.500,00 ongeacht de gemaakte omzet. 

In een markt met afnemers die kunnen kiezen tussen meerdere aanbieders met vergelijkbare producten zoals wenskaarten, probeert Lobster Media het verschil te maken door een goed doel te steunen en te kiezen voor kaarten gedrukt op papier van verantwoorde herkomst waarmee de koper bijdraagt aan behoud van bossen wereldwijd. 

Informatie over de de wenskaartenactie staat ook achterop de legitimatiepas van de student, samen met de naam, het legitimatienummer en geldigheidsduur. Wilt u geen kaarten kopen, maar heeft de student u wel enthousiast gemaakt over het organiseren van leuke wensdagen? Dan kunt u contact opnemen via de aanmeldpagina.

Stichting Wens Komt Uit!:
- Ontvangt geen subsidies.
- Drijft volledig op de inzet van betrokken vrijwilligers.
- Hanteert géén bestuurdersvergoeding.
- Heeft géén betaalde krachten in dienst.

Het bestaan van Stichting Wens Komt Uit! is volledig afhankelijk van deze wenskaartenactie.

Tegelijkertijd realiseren zij mogelijkheden voor kleine goede doelen om de naamsbekendheid te vergroten zodat zij de beoogde doelen kunnen verwezenlijken zonder te moeten investeren in dure reclamecampagnes.

Van de leuke kant-en-klare wenskaartenseries wordt iedereen beter. De consument krijgt leuke wenskaarten, onze naamsbekendheid wordt vergroot en met deze actie brengen zij jongeren in contact met het bijzondere werk van goede doelen en bieden hen een passende en leerzame bijbaan. De student heeft naast een leerzame bijbaan een steentje bijgedragen aan een wens van een kind. Een win-win-win situatie dus. De studenten die de kaarten verkopen doen dit als vakantiebaan/bijbaan en, zoals bij wet is bepaald, verdienen zij hiermee ten minste het minimumloon. Een losse gift mag de student niet aannemen.

Lobster Media collecteert niet! Zij verkopen enkel door hun uitgegeven wenskaarten en verjaardagskalenders. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de kaartenactie dan kunt u contact opnemen met Lobster Media.

Wij hopen dat deze transparante uiteenzetting van de kaartenactie antwoorden heeft gegeven op eventuele vragen.